background image

Rätt tolk
för varje uppdrag

Hos oss kan du få tolk- och översättningstjänster i över 160 språk och dialekter. Vare sig det gäller samhälls-, välfärds-, affärs- eller konferenstolkning kan vi hjälpa dig med pålitliga och professionella tolkar.

Vana vid såväl näringsliv som offentlig förvaltning

Tolkresurs är specialister på att hjälpa myndigheter, vårdsektorn och kommuner i tolkärenden i olika situationer. Likaså är vi vana vid tolktjänster åt företag och organisationer. Vi har över 2000 i vårt nätverk och oavsett sammanhang kan du känna dig trygg med att du får en kompetent tolk som arbetar enligt god tolksed. Självklart har vi alla tystnadsplikt.

Tolkresurs

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Tolkresurs Sverige AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@tolkresurs.se.

Tolkresurs Sverige AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR