background image

Ständiga förbättringar
är vårt normalläge

Lika självklart som det är för oss att utveckla vår service är det att ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete. Bland annat jobbar vi med att effektivisera våra administrativa system.

Tack vare vårt egenutvecklade bokningssystem ligger vi långt framme när det gäller effektivitet i administrationen. Exempelvis sker mycket av bokning, matchning och återkoppling automatiskt. Genom att så mycket som möjligt av rutinarbetet sker av sig självt kan vi ägna maximalt med tid åt att stötta våra tolkar och hjälpa våra kunder. Det får du som kund del av både i form av hög service och enkla rutiner.

Enligt ISO i såväl kvalitet som miljö

Till hjälp i allt vårt förbättringsarbete har vi våra kvalitets- och miljöledningssystem – vi arbetar enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Det garanterar dig att vi har ett effektivt och ständigt pågående förbättringsarbete inom såväl kvalitet som miljö.

Tolkresurs

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Tolkresurs Sverige AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@tolkresurs.se.

Tolkresurs Sverige AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR