background image

Tolkar hela världen
åt hela Sverige

Tolkresurs är en av Sveriges mest välrenommerade tolkförmedlingar. Vi hjälper dig och dina klienter, patienter, kunder och samarbetspartners som talar ett annat språk, att förstå varandra. Snabbt, engagerat och effektivt.

Språktjänster åt svenska företag och organisationer

Tolkresurs är en nationell förmedling av tolk- och översättningstjänster. Vi vänder oss till såväl företag som myndigheter, kommuner och landsting, och kan hjälpa dig med allt från affärstolkar och konferenstolkar till samhällstolkar och bestyrkta översättningar. Med vårt nätverk av kompetenta tolkar och översättare representerar vi drygt 160 språk, och utifrån dina speciella krav och behov anpassar vi valet av tolk.

Service är vår viktigaste ledstjärna

Det som utmärker oss, och som många kunder också påpekar, är vår höga servicegrad. Så har vi också från allra första början arbetat utifrån insikten att service börjar inifrån: vi gör allt för att våra medarbetare ska trivas och våra tolkar ska få bra service. Det är vårt sätt att skapa grund för nöjda kunder.

Snabbfakta om Tolkresurs år 2018

  • Antal uppdrag 135 000
  • Antal språk 205
  • Registrerade tolkar 3896
  • Tillsättningsgrad99.6

    %

Tolkresurs

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Tolkresurs Sverige AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@tolkresurs.se.

Tolkresurs Sverige AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR