background image

Ett yrke som ger
dig mycket tillbaka

Att jobba som tolk är spännande. Ena dagen är aldrig den andra lik. Du kanske växlar mellan att tolka åt socialtjänsten, hjälpa någon vid ett läkarbesök och stötta ett företag med besök från utlandet. Ibland skickar vi även tolkar på utlandstjänst, för att hjälpa företag att göra affärer.

Oavsett vilket sammanhang det rör sig om, är din roll som tolk helt avgörande för resultatet. Därför känns arbetet också mycket givande. Utan tolkens insats skulle människor bli utan hjälp och vård som de behöver, och färre affärer skulle göras mellan svenska och utländska företag.

Ifall du som tolk ej visar oss dina kompletta utbildningsintyg så kan vi ej höja ditt arvode. Ett intyg/diplom måste vara vidimerat och utfärdat av universitet, folkhögskola eller studieförbund. Vi godkänner inte andra tolkförmedlingars interna tolkutbildningar. Vi har inte möjligheten att kontrollera varje tolk, varje dag mot Kammarkollegiets register över utbildade tolkar. Tolken måste själv meddela Tolkresurs när de kommit med i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar.  

Vi strävar mot att alla tolkar registrerar sig hos Kammarkollegiet då denna myndighet har i uppdrag att bedöma om ett utbildningsbevis är berättigat eller inte.

Ifall du har funderingar kontakta Tolkresurs HR-grupp och tala med John Söderberg [john@tolkresurs.se].

På förekommen anledning vill vi även upplysa om att Tolkresurs ej har någon form av ”svartlistning” eller ”bestraffning” av tolkar. Vår förfrågning- och tillsättningssystem baserar sig på tolkens kompetens, närhetsprincip och tolkens betyg utifrån kundåterkoppling. Ifall du ändå känner att du blivit behandlad på ett orättvist sätt kan du kontakta tillförordnad förmedlingschef Joakim Tynell [joakim.tynell@tolkresurs.se] eller Mohammad Khanahmadi [mohammad@tolkresurs.se]

Tolkresurs

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Tolkresurs Sverige AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@tolkresurs.se.

Tolkresurs Sverige AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR