background image

Beställ översättning

Översättningstjänster vi erbjuder:

  • facköversättningar
  • bestyrkta översättningar
  • korrekturläsning
  • språkgranskning
  • textredigering

Bestyrkt översättning – gjord av translator

En bestyrkt översättning är en översättning där en stämpel garanterar att översättningen stämmer överens med originaltexten. Ofta kan denna typ av översättning krävas för personhandlingar, betyg och liknande.

Endast personer med yrkestiteln translator får göra bestyrkta översättningar. För att få titeln translator har man klarat Kammarkollegiets språktester. Man får då en personlig stämpel av Kammarkollegiet att använda på sina översättningar. Stämpeln är personlig och måste användas tillsammans med translatorns underskrift för att dokumentet ska vara bestyrkt

Vid beställning vänligen ange:
Önskad leveransdatum
Antal ord
Textens ämnesområde
Språkkombination
Bestyrkt översättning eller ej?

Översättningar Pris/ord kontra pris/timme

Om det är möjligt föredrar vi att ange ett pris/ord för varje projekt där orden i dokumenten går att räkna i ett ordbehandlingsprogram. På det sättet får kunden veta priset redan innan projektet inletts. För projekt som inbegriper t.ex. copywriting, Personbevis, körkort, offentliga dokumentmallar eller OCR‐scanning går det inte att använda pris/ord‐modellen och då anger vi istället pris/timme eller ger vi en offert på projektet.

Vid övriga frågor kan ni kontakta oss på: translate@tolkresurs.se

Tolkresurs

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Tolkresurs Sverige AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@tolkresurs.se.

Tolkresurs Sverige AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR