background image

Vi väljer tolkmetod
utifrån ditt behov

Beroende på situation och sammanhang använder man olika tolkmetoder. Men oavsett vilket tolkbehov du har, hjälper vi dig hitta bästa och mest kostnadseffektiva lösning.

Konsekutiv tolkning

Detta är den vanligaste tolkmetoden. Tolken sitter tillsammans med mötesdeltagarna, som ser varandra i ögonen, och återger talet en eller två meningar i taget. Ingen utrustning krävs.

Simultantolkning

Vid simultantolkning sker översättningen samtidigt som föreläsaren talar, med 3-5 sekunders fördröjning. Här arbetar tolkarna två och två i en ljudisolerad kabin, ett så kallat tolkbås, och sitter med hörlurar och mikrofon vars ljud går ut till hörlurar hos de som talar det tolkade språket. Metoden används inte bara inom EU utan även i affärssammanhang med internationella företag.

Utrustning för simultantolkning

Vi kan bistå med all teknisk utrustning du behöver för ditt sammanhang. Exempelvis tolkbås med hörlurar till mötesdeltagarna på konferensen eller guideväskor som innehåller två mikrofoner och tio hörlurar. Passar bra vid till exempelvis industribesök där buller kan förekomma. All utrustning är trådlös.

Distanstolkning via telefon

Om du behöver en tolk snabbt, eller om resekostnaderna blir väldigt höga kan distanstolkning via telefon vara ett alternativ. Ett mycket kostnadseffektivt sådant, och det blir lätt att få en tolk med allra bästa kompetens för uppdraget.

Övriga tolksituationer

Andra metoder är viskningstolkning (som simultantolkning utan utrustning och bara till en eller max tre personer) och relätolkning (om du behöver en tolk i ett mycket udda språk, och det inte finns någon sådan som kan svenska, då krävs två tolkar). Det finns ännu fler, så berätta för oss om ditt behov av tolktjänst så hittar vi tillsammans en lösning.

Tolkresurs