background image

Professionella översättningar
och bestyrkta handlingar

Tolkresurs utför professionella översättningar i de flesta språk, även bestyrkta översättningar. Vi har både erfarna facköversättare men också auktoriserade translatorer. Självklart korrekturläser vi samtliga handlingar vi översätter.

Vi hittar rätt översättare för din text

Precis som i alla andra uppdrag matchar vi uppdraget mot våra översättare så att du ska få den mest lämpade personen för just din översättning. Om du behöver ett bestyrkt dokument krävs att översättningen är gjord av en translator, alltså en auktoriserad översättare. Såväl våra facköversättare som våra translatorer arbetar i enlighet med Kammarkollegiets God Translatorssed.

Översättningstjänster vi erbjuder:

  • facköversättningar
  • bestyrkta översättningar
  • korrekturläsning
  • språkgranskning
  • textredigering

Bestyrkt översättning – gjord av translator

En bestyrkt översättning är en översättning där en stämpel garanterar att översättningen stämmer överens med originaltexten. Ofta kan denna typ av översättning krävas för personhandlingar, betyg och liknande.

Endast personer med yrkestiteln translator får göra bestyrkta översättningar. För att få titeln translator har man klarat Kammarkollegiets språktester. Man får då en personlig stämpel av Kammarkollegiet att använda på sina översättningar. Stämpeln är personlig och måste användas tillsammans med translatorns underskrift för att dokumentet ska vara bestyrkt.

Tolkresurs