background image

Rätt tolk
för varje uppdrag

Hos oss kan du få tolk- och översättningstjänster i över 160 språk och dialekter. Vare sig det gäller samhälls-, välfärds-, affärs- eller konferenstolkning kan vi hjälpa dig med pålitliga och professionella tolkar.

Vana vid såväl näringsliv som offentlig förvaltning

Tolkresurs är specialister på att hjälpa myndigheter, vårdsektorn och kommuner i tolkärenden i olika situationer. Likaså är vi vana vid tolktjänster åt företag och organisationer. Vi har över 2000 i vårt nätverk och oavsett sammanhang kan du känna dig trygg med att du får en kompetent tolk som arbetar enligt god tolksed. Självklart har vi alla tystnadsplikt.

Tolkresurs