background image

Ständiga förbättringar
är vårt normalläge

Lika självklart som det är för oss att utveckla vår service är det att ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete. Bland annat jobbar vi med att effektivisera våra administrativa system.

Tack vare vårt egenutvecklade bokningssystem ligger vi långt framme när det gäller effektivitet i administrationen. Exempelvis sker mycket av bokning, matchning och återkoppling automatiskt. Genom att så mycket som möjligt av rutinarbetet sker av sig självt kan vi ägna maximalt med tid åt att stötta våra tolkar och hjälpa våra kunder. Det får du som kund del av både i form av hög service och enkla rutiner.

Enligt ISO i såväl kvalitet som miljö

Till hjälp i allt vårt förbättringsarbete har vi våra kvalitets- och miljöledningssystem – vi arbetar enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Det garanterar dig att vi har ett effektivt och ständigt pågående förbättringsarbete inom såväl kvalitet som miljö.

Tolkresurs