background image

Utbildning

Vi kan bekosta din utbildning

Som tolk måste du självklart vara skicklig på både svenska och tolkspråket. Du ska dessutom ha goda kunskaper om båda ländernas samhällen och, inte minst, ha servicekänsla och integritet. Extra bra är det om du har ett yrke eller en utbildning som du kan ha användning för i tolksituationen, till exempel inom vård, juridik eller någon annan bransch. Såväl läkare som advokater och politiker extraknäcker som tolkar hos oss. Om du har vad som krävs kan vi bekosta din utbildning.

Utbildning för tolkar

Ettårig sammanhållen grundutbildning på folkhögskola och studieförbund.
Mer information om utbildningen som är på halvfart hittar du under respektive skola eller studieförbund:

Tvåårig sammanhållen grundutbildning på distans på folkhögskola
Det finns också en tvåårig distanstolkutbildning på kvartsfart på följande platser:

Tolkresurs