background image

Utbildning

Utbildning väger tyngst

Tolkutbildningar bedrivs över hela Sverige, hela ansvaret för kompetensbyggning ligger hos dig som tolk. Är det en sammanhållen grundkurs så kan man ibland söka studiemedel eller resebidrag hos utbildningssamordnaren.

Tolkresurs ställer vissa krav ifall vi ska vara med och hjälpa till med kostnaderna. Efter uppvisat utbildningsbevis så kan vi återbetala en överenskommen del utav utbildningen.

Även om man har det svårt ekonomiskt så tycker vi att man ska kunna utbilda sig. I sådana specialfall kan vi kan hjälpa till med de initiala kostnaderna som du själv för stunden inte kan stå för. Dock behövs god framförhållning för denna lösning.

I alla fall så hjälper vi gärna till med vilken utbildning som passar bäst för dig som tolk, ring in och be att få prata med vår utbildningsansvarig så kan ni hitta något tillsammans.

Vår förhoppning är att du som tolk alltid satsar på att bli auktoriserad. Ett naturligt steg mot detta är att först gå en sammanhållen grundutbildning antingen 6 månaders heltidsstudier, alternativt 12 månader på halvfart. Länkarna under visar vart i Sverige de bedrivs, även om de är på distans så behöver du infinna dig på skolan vid flera tillfällen för att göra prov i respektive delmoment.

Utbildning för tolkar

Arrangörer vi rekommenderar:
Folkuniversitetet Östersund
Folkuniversitetet Gävle
Härnösands Folkhögskola
Wiks Folkhögskola

Karta över utbildningar:
Se karta

Alla grundutbildningar och fördjupningskurser enkelt samlade på samma plats:
Alla grundutbildningar hos blitolk.nu

Tolkresurs