background image

Dokument för verksamma tolkar, och utbildningar

Här kan du ladda hem Tolkresurs policy och andra blanketter som pdf-filer.

Behöver du Acrobat reader kan du ladda ner den gratis här.

God tolksed, Vägledning för tolkar!
Policy för tolkar
Avvikelserapport vid tolkning

REKVISITIONER

Rekvisitioner ska lämnas in den 30:e varje månad!

REKVISITION – FÖR KONTAKTTOLKNING

Ladda ner rekvisition för kontakttolkning.

1: Fyll i rekvisitionen
2: Skicka den per post till:
Tolkresurs Sverige AB
Torggatan 9
852 32 Sundsvall

Eller skicka den via e-post till:  rapport@tolkresurs.se 

Tolkresurs

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Tolkresurs Sverige AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@tolkresurs.se.

Tolkresurs Sverige AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR