background image

Dokument för verksamma tolkar, och utbildningar

Här kan du ladda hem Tolkresurs policy och andra blanketter som pdf-filer.

Behöver du Acrobat reader kan du ladda ner den gratis här.

God tolksed, Vägledning för tolkar!
Policy för tolkar
Intresseanmälan för tolk
Avvikelserapport vid tolkning

Rekvisitioner

Rekvisitioner ska lämnas in den 30:e varje månad!

Rekvisition – För kontakttolkning

Ladda ner rekvisition för kontakttolkning.

1: Fyll i rekvisitionen
2: Skicka den per post till:
Tolkresurs Sverige AB
Torggatan 9
852 32 Sundsvall

Tolkresurs