background image

Dokument för verksamma tolkar, och utbildningar

Här kan du ladda hem Tolkresurs policy och andra blanketter som pdf-filer.

Behöver du Acrobat reader kan du ladda ner den gratis här.

God tolksed, Vägledning för tolkar!
Policy för tolkar
Avvikelserapport vid tolkning

REKVISITIONER

Rekvisitioner ska lämnas in den 30:e varje månad!

REKVISITION – FÖR KONTAKTTOLKNING

Ladda ner rekvisition för kontakttolkning.

1: Fyll i rekvisitionen
2: Skicka den per post till:
Tolkresurs Sverige AB
Torggatan 9
852 32 Sundsvall

Eller skicka den via e-post till:  rapport@tolkresurs.se 

Tolkresurs