background image

Så här får du ut det
mesta av ditt tolksamtal

Det tar längre tid att samtala genom tolk än om man förstår varandra direkt. Därför är det bra att planera ditt tolksamtal väl. Ta gärna en paus om samtalet överskrider en timme. Det behöver både du, din kund/klient och tolken.

Bra att tänka på i tolksamtalet

  • Placera er i en triangel om ni är tre. Tolken ska sitta i den spetsigaste delen. De som samtalar ska ha ögonkontakt. Tolken är närvarande bara för att hjälpa er andra.
  • Tala direkt till den du träffar, inte till tolken. Tolken kommer att översätta i jag-form exakt det du säger.
  • Tala lugnt i korta pass. En eller två meningar i taget är lagom. Låt tolken tala till punkt. Avbryt inte i onödan.
  • Tolken översätter allt som sägs i rummet, även om exempelvis någon kommer in i rummet.
  • Ställ kontrollfrågor så du ser att motparten uppfattat dig rätt. Skriv ner siffror, namn, datum för att vara säker på att allt bli rätt. Inte minst viktigt om det gäller bokning av nya möten.
  • Undvik skämt och ironi, det kan vara svårt att förstå för någon från ett annat land.
Tolkresurs