background image

Professionella tolkar
och översättare

Alla tolkar och översättare har språkutbildning, många har också någon speciell branschkompetens. De olika kompetenserna vägs samman med andra erfarenheter så att du får den bäst lämpade för just ditt uppdrag.

Bästa möjliga matchning

Våra proffsiga tolkar och översättare är inte bara högt motiverade och serviceinriktade. Tack vare vårt intelligenta, administrativa system, Verto, kan vi erbjuda dig bästa möjliga matchning – alltså den som är mest kompetent för jobbet. När du gör din beställning jämförs den med en rad variabler: tolkarnas formella kompetens, tidigare uppdrag, branscherfarenhet och annat, och den mest lämpade får uppdraget.

Tolkresurs

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Tolkresurs Sverige AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@tolkresurs.se.

Tolkresurs Sverige AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR