background image

Professionella tolkar
och översättare

Alla tolkar och översättare har språkutbildning, många har också någon speciell branschkompetens. De olika kompetenserna vägs samman med andra erfarenheter så att du får den bäst lämpade för just ditt uppdrag.

Bästa möjliga matchning

Våra proffsiga tolkar och översättare är inte bara högt motiverade och serviceinriktade. Tack vare vårt intelligenta, administrativa system, Verto, kan vi erbjuda dig bästa möjliga matchning – alltså den som är mest kompetent för jobbet. När du gör din beställning jämförs den med en rad variabler: tolkarnas formella kompetens, tidigare uppdrag, branscherfarenhet och annat, och den mest lämpade får uppdraget.

Tolkresurs