background image

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Hamid Khanahmadi

CEO - Förvaltning och Ekonomi

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Mohammad Khanahmadi

COO - Avtal och Juridik

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Henrik Joutsen

Kontorschef

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

John Söderberg

Rekryterare

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Mahsa Khanahmadi

Fakturering och Löner

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Alexander Westerberg

Tolkförmedlare

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Maggan Nilsson

Tolkförmedlare

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Joakim Tynell

Tolkförmedlare

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Niklas Allansson

Tolkförmedlare

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Jakob Nederberg

Tolkförmedlare/Översättningar

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Björn Bjellman

Tolkförmedlare/IT

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Julia Wikner

Tolkförmedlare

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Vi som jobbar här

Dennis Hedenström

Tolkförmedlare

Mail:

Telefon: 0771-85 00 58

Tolkresurs